การรับประกันสินค้าในงานแสดงสินค้า

เงื่อนไข การรับประกันสินค้า งาน  Style


Brand สินค้าภายใต้ BL Group : Caggioni, Echolac, Mendoza, Catepillar, IT, Giogracia, Wanderskye
 • กระเป๋าเดินทาง  ภายใต้ ตัวแทน ของ Bluelight Group จะได้รับการประกันใน สำหรับ สินค้าราคา 2,000 บาทขึ้นไป สินค้ามีระยะเวลารับประกัน 1 ปี
 • สินค้า Clearance จะไม่อยู่ในเงื่อนไข การรับประกันสินค้า  ลูกค้าสามารถนำสินค้ามารับบริการซ่อมได้ ที่ศูนย์บริการ BL Luggage Care Center ที่สาขา ศรีย่าน และ สาขาปทุมธานี โดยจะได้รับการบริการซ่อม ในอัตราค่าซ่อมบริษัทที่กำหนดไว้
 • ลูกค้านำสินค้า ไปซ่อมได้ที่ BL Luggage Care Center เท่านั้น ไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปรับบริการซ่อมได้ที่ห้างสรรพสินค้า
 • ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน งาน Style เป็นหลักฐาน  แสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครองการรับประกันสินค้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในการซ่อมสินค้า กรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทฯ ไปดัดแปลง แก้ไข
 • ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะประกัน  หรือ การรับประกันสิ้นสุดลง  หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทฯ พร้อมให้บริการสินค้า  แต่อยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมหรือนำกลับไปใช้งานได้ใหม่  โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับอะไหล่ และ ค่าบริการซ่อม
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกัน ความเสียหาย ที่เกิดจาก การใช้งานผิดวิธีเช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำนหดไว้  การเหวี่ยงกระแทก หรือ ลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋า  โดยเจ้าหน้าที่ภาพพื้นดินของสนามบินนานาชาติ ที่ขาดการระมัดระวัง เป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก  ขาด บุบเบี้ยว เป็นรอย ขีดข่วน หรือ อุบัติเหตุใด ๆ รวมทั้งการโจรกรรม การกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผล ขีดข่วน ทำให้กระเป๋าหมดสภาพการใช้งาน  หรือ ลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่ลูกค้าหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้
 • กระเป๋านี้ไม่ครอบคลุม การดูแล กรณีสินค้า แตก บุบ เป็นรอย อันเนื่องมาจากการใช้งาน
 • การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่ วัสดุบางชนิด มีการหมดรุ่นสินค้าที่จำหน่าย หรือ คลาดเคลื่อนจากของเดิม หรือ บางกรณีอาจต้องดัดแปลงการซ่อม  ลูกค้าต้องยอมรับการซ่อมแซม และ นำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายการซ่อม และ ค่าอะไหล่
 • กรณี กระเป๋าชำรุด เสียหาย ระหว่ายการเดินทางโดยสายการบิน ลูกค้าต้องติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อรับการคุ้มครอง และ การชดใช้จากสายการบิน
 • หมายเหตุ สินค้าที่ซื้อในงาน Big ไม่สามารถนำกลับมาเปลี่ยนสินค้า หรือ ขอคืนเงินได้   ดังนั้นลูกค้าจึงจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าให้ชัดเจนก่อนซื้อสินค้า
 
 ตรวจสอบ และรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการประกันได้ที่   www.bbag.co.th


ศูนย์บริการ BL Luggage Care ศรีย่าน  
Tel : 0-2243-5433-5
Mobile : 08-6983-8911

- - - -

ศูนย์บริการ BL Luggage Care ปทุมธานี
Tel : 0-2581-8535-9
Mobile : 08-8022-0023
Back to top